WORKSHOP

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY

O akci

Jak na nastavení cílů a vyhodnocení efektivity komunikačních kampaní? Vytvoření strategie komunikace pro kampaň Call to action a strategie komunikace pro budování značky krok za krokem včetně nastavení smysluplné evaluace.

Efektivita vynakládání prostředků na komunikaci státu je často diskutovaným tématem. Podíváme se proto, jak ji můžeme plánovat a měřit. Základem pro efektivitu komunikace je správně vytvořená komunikační strategie, vhodné nastavení cílů a kvalitní způsob vyhodnocování jejich naplnění. Na to všechno se podíváme s ředitelkami oborových asociací AKA a SIMAR. 

Závěrem prvního bloku představíme kon krétní case study úspěšné komunikace státu.

Jednou z klíčových témat ve veřejném prostoru je udržitelnost. Ta se týká i oboru komunikace. Podíváme se na aktuální situaci v oboru a ukážeme si praktické příklady toho co lze na straně zadavatelů požadovat a na straně dodavatelů očekávat. 

Workshop pořádá Asociace komunikačních agentur AKA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj s přispěním Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

TERMÍN: 25. října 2023 od 9.00 do 14.30 hod.

MÍSTO: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1

Cena 2.500 Kč na účastníka (členové AKA a SIMAR 2.000 Kč). Pro účast je třeba se registrovat nejpozději do 10.10.2022, nebo do naplnění kapacity. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: office@aka.cz

Program

09:00 Uvítání aneb Máme společný zájem / MMR & AKA
09:05 Kvalitní komunikace, priorita veřejných zadavatelů
09:20 Vytvoření strategie komunikace pro kampaň Call to action  a pro kampaň Budování značky krok za krokem včetně nastavení smysluplné evaluace
 • Jak začít, jak skončit a co všechno budeme potřebovat pro správné zadání - Kateřina Hrubešová, ředitelka AKA
 • Data jak je používat, jak je správně poptat a nakoupit a co s nimi potom - Hana Huntová, SIMAR

Otázky a odpovědi, panelová diskuze

11:00 Case study z praxe - MVČR Kampaň na Datové schránky - Ing. Jolana Pastyřííková, DIA
11:30 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking
12:30

Udržitelnost a společenská odpovědnost v rámci komunikace (nejen enviromentální rozměr udržitelnosti)

 • Co se v oblasti ESG děje mezi agenturami - Lucie Češpivová, členka Prezidia AKA
 • Environmentálně i sociálně udržitelné akce ve VZ - Monika Dobrovodská, specialistka na odpovědné veřejné zadávání MMR
 • Jaké prvky udržitelnosti máme k dispozici a jak je zohlednit v zadávací dokumentaci 
  • nákup médií - Ondřej Novák, ASMEA
  • eventy - Vít Rozehnal, ČEA 
  • audiovizuální produkce - Magdalena Králová, APA

Otázky a odpovědi, panelová diskuze

13:30 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking
14:00 Závěrečná diskuze nad problematikou komunikace veřejné správy
14:30 Ukončení workshopu

Hosté

Výzkumy v marketingu veřejné správy...

Jak pracovat s agenturou, jak pracovat s klientem...

Organizátoři
Pracujte s daty, využívejte