WORKSHOP

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY

O akci

Jak na nastavení cílů a vyhodnocení efektivity komunikačních kampaní? Jaká jsou úskalí spolupráce agentura vs. klient? Nemonitorovaná média a jak s nimi pracovat?

Efektivita vynakládání prostředků na komunikaci státu je často diskutovaným tématem. Podíváme se proto, jak ji můžeme plánovat a měřit. Stejně tak spolupráce mezi agenturou zadavatelem má svá specifika, která mohou spolupráci komplikovat. Projdeme si nejčastější úskalí, představíme pohled obou stran a praktické rady, jak dosáhnout společně nejlepších výsledků. Dalším tématem setkání bude nákup mediálního prostoru, který je nedílnou součástí každého komunikačního projektu. Jak řešit veřejné investice do médií, která nejsou monitorovaná a nelze dokládat jejich efektivitu? Projdeme si všechna rizika a možnosti.

Workshop pořádá Asociace komunikačních agentur AKA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj s přispěním Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

TERMÍN: 21. října 2022 od 9.00 do 14.30 hod.

MÍSTO: Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1

Cena 2.500 Kč na účastníka (členové AKA a SIMAR 2.000 Kč). Pro účast je třeba se registrovat nejpozději do 7.10.2022, nebo do naplnění kapacity. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: office@aka.cz

Program

09:00 Uvítání aneb Máme společný zájem / MMR & AKA
09:20 Výzkumy v marketingu veřejné správy
  • Komunikační proces a přehled fází, kde se při zadávání, řízení a vyhodnocování komunikace využívají výzkumy - Hana Huntová, SIMAR
  • Podrobnější popis a praktické příklady - krátké případové studie využití výzkumu
  • Shrnutí pravidel využití výzkumů (nezávislost, kvalita, přístup) a orientační ceny běžně využívaných nástrojů. - Hana Huntová, SIMAR
  • Evaluace komunikačních aktivit v praxi MMR - Radek Kobza, ředitel Odboru publicity a evaluací fondů EU, MMR ČR
  • Panelová diskuse: principy práce s výzkumy a daty při přípravě, řízení a vyhodnocení komunikace
11:30 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking
12:00 Jak pracovat s agenturou, jak pracovat s klientem
  • Zkušenosti z praxe z pohledu zadavatele aneb Na co si dát pozor v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a při spolupráci samotné – Mgr. Petr Milas, SZIF ředitel Sekce ekonomické
  • Definice agenturních pozic, jak velký tým je dostatečný pro určité typy práce, proč kreativita a produkce dohromady, proč média zvlášť; jaký je rozdíl mezi strategickou a produkční kreativitou – Roman Heřman, člen Prezidia AKA, REMMARK
  • Jak řešit potřebu dlouhodobé spolupráce, jak ji zahrnout do poptávané ceny, jak a na co se dlouhodobá spolupráce hodí a co přináší za benefity – David Čermák, Momentum Czech Republic
13:00 Přestávka, drobné občerstvení a prostor pro networking
13:20 Nemonitorovaná média
14:00 Diskuse
14:30 Ukončení workshopu

Hosté

Výzkumy v marketingu veřejné správy

Jak pracovat s agenturou, jak pracovat s klientem

Nemonitorovaná média

Organizátoři
AKA
Ministerstvo pro místní rozvoj
Pracujte s daty, využívejte
DATArohlík