WORKSHOP

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY

Zpětná vazba

„Známkujte“ jako ve škole (1 = nejlepší/nejvíce odpovídající, 5 = nejhorší/nejméně odpovídající).


I. Blok: Výzkumy v marketingu veřejné správy


Zhodnoťte prosím blok, jako celek.

Nyní prosím ohodnoťte jednotlivé části/témata školení.

 • Komunikační proces a přehled fází, kde se při zadávání, řízení a vyhodnocování komunikace využívají výzkumy
  Hana Huntová, SIMAR

 • Segmentace cílových skupin, zjišťování potřeb a insighty, zapojení kvalitativního výzkumu
  Petra Víšková, CONFESS Research

 • Testování konceptů, nastavování komunikačních nástrojů - mediální konzumace atp.
  Michal Ježek, Kantar

 • Měření efektu komunikačních kampaní a jeho optimalizace
  Eva Maninová, Ipsos

 • Ad hoc výzkumy a další nástroje, jak je zadat a na co si dát pozor
  Jan Tuček, STEM/MARK

 • Shrnutí pravidel využití výzkumů (nezávislost, kvalita, přístup) a orientační ceny běžně využívaných nástrojů
  Hana Huntová, SIMAR

 • Evaluace komunikačních aktivit v praxi MMR
  Radek Kobza, ředitel Odboru publicity a evaluací fondů EU, MMR ČR


II. Blok: Výzkumy v marketingu veřejné správy


Zhodnoťte prosím blok, jako celek.

Nyní prosím ohodnoťte jednotlivé části/témata školení.

 • Zkušenosti z praxe z pohledu zadavatele aneb Na co si dát pozor v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a při spolupráci samotné
  Mgr. Petr Milas, SZIF ředitel Sekce ekonomické

 • Definice agenturních pozic, jak velký tým je dostatečný pro určité typy práce, proč kreativita a produkce dohromady, proč média zvlášť; jaký je rozdíl mezi strategickou a produkční kreativitou
  Roman Heřman, člen Prezidia AKA, REMMARK

 • Jak řešit potřebu dlouhodobé spolupráce, jak ji zahrnout do poptávané ceny, jak a na co se dlouhodobá spolupráce hodí a co přináší za benefity
  David Čermák, Momentum Czech Republic


III. Blok: Výzkumy v marketingu veřejné správy


Zhodnoťte prosím blok, jako celek.

 • Jak zahrnout do mediaplánu média bez dat, jak hodnotit jejich efektivitu, a jak se vyhnout diskriminaci
  Ondřej Novák, ředitel Asociace mediálních agentur ASMEA, pověřený řízením AKA


IV. Všeobecné otázky