WORKSHOP

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY

Radek Kobza

Radek Kobza
ředitel Odboru publicity a evaluací fondů EU, MMR ČR

Evaluace komunikačních aktivit v praxi MMR.